CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đa có văn bản số 32/UBCK-QLPH ngày 07/01/2015 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME. Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME xin công bố về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
  2. Tên viết tắt: G.HOME TEXTILE
  3. Trụ sở chính: Thôn Đại Phúc – Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  4. Điện thoại: 0211.3593.322                 Fax: 0211.3582.288
  5. Website: www.cozin.com.vn
  6. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500395568 do sở KHĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 20/4/2010 thay đổi lần thứ 5 ngày 18/9/2014
  7. Ngành nghề kinh doanh chính:

-    Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục): Sản xuất và mua bán các sản phẩm may mặc, hàng dệt may;

-    Xây dựng nhà các loại;

-    Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

-    Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

-    Sản xuất, mua bán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiệt bị phục vụ sản xuất đẹm, chăn, ga, gối và hàng may mặc; Sản xuất, mua, bán các loại bông; Kinh doanh các mặc hàng: bông, chăn, ga, gối, các loại đệm; Mua bán hóa chất, thuốc nhuộm và các sản phẩm cuối cùng của ngành dệt may (trừ các loại hóa chất Nhà nước cấm kinh doanh); Gia công hàng dệt may; Mua bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Mua bán, khai thác, chế biến khoáng sản (theo quy định hiện hành của Nhà nước); Sản xuất đồ gỗ xây dựng, đồ nội thất bằng gỗ; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước;

  1. Vốn Điều lệ: 96.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ đồng)

Scan1